Начало За нас Дейности
Контакти
  Дeйности > Петролни продукти
 
 • търговия на дребно
  Извършва се на двата обекта на фирмата, намиращи се в с. Голям Извор и в с. Искра. Продаваните видове горива са ЕДГ, А95-Н, А92-Н и Газ. Всички горива са висококачествени и се доставят директно от Рафинерията в Бургас. За редовни клиенти се правят отстъпки от действащите цени на дребно и се дава възможност за отсрочено плащане.


Kомплекс бензиностанция в с. Голям Извор, община Стамболово
Бензиностанцията е пусната в експлоатация през 1993 г. Намира се на стратегически кръстопът от Хасково за Крумовград, Маджарово и Харманли. Комплексът се състои от бензиностанция, газстанция и кафетерия от съвременен тип. Предлагат се и всички необходими масла и гориво-смазочни материали.

Kомплекс бензиностанция с. Искра, община Първомай
Комплексът е построен и пуснат в действие през 2001 г. Състои се от бензиностанция, газстанция и кафетерия от съвременен тип. Предлагат се и всички необходими масла и гориво-смазочни материали. Обслужват се частни фирми и земеделски кооперации от района.


 • търговия на едро

  Доставки на място на дизелово гориво, бензини, котелно гориво, промишлен газьол, масла и др. Клиентите в това направление са бензиностанции, ведомства, производствени предприятия, ведомства, селскостопански кооперации и сдружения и др.
 • разносна търговия

  В това направление обслужваме на място основно транспортни фирми - товарни коли, автобуси, ТИР - композиции, както и домакинства за отопление с горивни инсталации. Зареждането се извършва с бензиновоз, пригоден за тази цел с пистолет и брояч. Съгласно изискванията на законовата уредба на страната, на всеки клиент се издава фискален бон, а при необходимост и данъчна фактура.

  Цените за този вид доставки се договарят индивидуално, като винаги се прави отстъпка от цената на дребно, която зависи от количеството и разстоянието до мястото на доставката.

  Всички горива, предназначени за продажба, отговарят на изискванията на БДС. Те подлежат на задължителен контрол от ГД "ККТГ" по Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията и реда за техния контрол, в сила от 01.10.2003 г.